Les mer

les-mer-ikoner-02

Tall og forskning er en artikkelserie der Utdanningsdirektoratet presenterer aktuell statistikk og forskning på barnehage- og utdanningsfeltet.

les-mer-ikoner-04

Årsrapporten gir deg et bilde av vårt bidrag til å skape en bedre barnehage og en bedre opplæring for barn, unge og voksne.

les-mer-ikoner-05

I Barnehagemagasinet kan du lese om hva direktoratet gjør for å støtte og utvikle barnehagen og styrke kompetansen til alle ansatte i barnehagen. La deg inspirere

les-mer-ikoner-05

Her kan du lese om hvilke ambisjoner Utdanningsdirektoratet har og tiltak vi gjennomfører for å styrke læreres og rektorers kompetanse.

les-mer-ikoner-06

Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på resultatene fra skandinavisk forskning om barnehager.

les-mer-ikoner-06

Statistikkportalen er Utdanningsdirektoratets nettjeneste for statistikk om barnehage og grunnopplæringen i Norge.

les-mer-ikoner-06

Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen.