8 - Gjennomføring

8.4 Overganger i videregående opplæring

Nesten alle elever som går ut av grunnskolen, begynner direkte i videregående opplæring. 98 prosent av 16-åringene som avsluttet grunnskolen våren 2016, var i videregående opplæring 1. oktober samme år. Det er i overgangene mellom trinnene at elever slutter eller gjør omvalg.

En liten andel elever slutter i videregående i overgangen mellom Vg1 og Vg2

7 prosent av elevene er ute av videregående opplæring året etter de gikk Vg1. Blant de som gikk i Vg2, er det 12 prosent som ikke er i videregående opplæring året etter (figur 8.8). Analyser viser at en del av disse kommer tilbake til videregående opplæring etter en tid.

De fleste av dem som ikke fortsetter i videregående opplæring direkte etter Vg2, har gått på yrkesfag.

Figur 8.8 Overganger til og gjennom videregående skole. 2016. Prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Mange yrkesfagelever slutter i overgangen til læreplass

I 2016 begynte 38 prosent av elevene på yrkesfag direkte i lære etter avsluttet Vg2. Totalt fortsatte 51 prosent på et løp innenfor yrkesfagsstrukturen, enten direkte i lære eller i skole.

19 prosent av elevene som gikk i yrkesfaglig Vg2, fortsatte i studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse. Helse- og oppvekstfag og service og samferdsel er de utdanningsprogrammene som har størst andel elever som fortsetter på påbygging etter Vg2.

1 av 5 yrkesfagelever på Vg2 skoleåret 2015-16 var ikke i videregående opplæring skoleåret etter (figur 8.9).

Figur 8.9 Overganger fra yrkesfaglig Vg2 til tredje opplæringsår. 2016. Prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå