8 - Gjennomføring

8.3 Status for dem som ikke har fullført

1 av 5 som begynte i videregående opplæring i 2010, sluttet i videregående opplæring uten å ha fullført innen to år etter normert tid. Flesteparten av disse har gjennomført deler av opplæringen og oppnådd en grunnkompetanse som de senere kan bygge på til full videregående kompetanse. De nærmere 16 000 ungdommene i 2010-kullet som ikke hadde fullført og bestått innen to år etter normert tid, fordelte seg slik:

  • 2300 var fortsatt i videregående opplæring.
  • 4100 hadde fullført, men ikke bestått.
  • 3900 hadde bestått Vg2.
  • 3000 hadde bestått Vg1.
  • 2500 hadde vært i videregående opplæring uten å bestå noen av trinnene.

6 prosent av elevene på studieforberedende fullførte alle trinn, men strøk i ett eller flere fag. Andelen er den samme for yrkesfag, men her er det en større andel som faller fra på tidligere trinn. Elever med innvandrerbakgrunn fullfører i større grad enn øvrige elever hele løpet uten å bestå. Dette gjelder 12 prosent av innvandrerne og 11 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre, mens andelen er 6 prosent blant elever uten innvandrerbakgrunn.

Figur 8.7 Kompetanseoppnåelse innen to år etter normert tid, fordelt på studieforberedende og yrkesfag. 2010-kullet. Prosent.

figur-8-7-kompetanseoppnaelse-innen-to-ar-etter-normert-tid-fordelt-pa-studieforberedende-og-yrkesfag-2010-kullet-prosent

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Resultater fra grunnskolen har stor betydning for hvor langt ungdommene kommer i opplæringsløpet før de slutter. 23 prosent av ungdommene med lavere enn 25 grunnskolepoeng, har ikke oppnådd noen delkompetanse to år etter normert tid i videregående opplæring. Det vil si at de ikke har kommet lenger enn til å delta i Vg1.