1 - Barnehage

1.1 Barn i barnehagen

I Norge går 283 000 barn i barnehage, noe som utgjør 91,1 prosent av barna i barnehagealder (1–5 år). Barnehagedekningen er høy i Norge sammenlignet med andre land i Europa.

Med dekningsgrad mener vi prosentandelen barn som går i barnehage av alle barn i aldersgruppen. Dekningsgraden i alderen 1-5 år varierer mellom 69 og 100 prosent mellom kommunene.

95 prosent av barna som går i barnehage har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene. Heltidsplass betyr avtalt opphold på minst 41 timer i uken.

Tabell 1.1 Barn i barnehage. 2016. Prosent og antall.

Alder Dekningsgrad Antall barn
0 år 4,0 2 366
1 år 71,7 43 015
2 år 92,3 55 910
3 år 95,9 58 306
4 år 97,2 60 999
5 år 97,5 61 708
6 år 345
1-5 år 91,1 279 938
1-2 år 82,0 98 925
3-5 år 96,9 181 013
0-6 år 282 649

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/SSB

Minoritetsspråklige barn

Minoritetsspråklige barn er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

8 av 10 minoritetsspråklige barn går i barnehage

Det er 46 300 minoritetsspråklige barn i barnehage i 2016. Det er nesten 3000 flere enn i 2015, noe som gir en økning på 7 prosent. Økningen skyldes at det har blitt flere minoritetsspråklige barn i denne perioden, ikke at flere av de minoritetsspråklige barna går i barnehage.  Dekningsgraden for minoritetsspråklige er 79 prosent i aldersgruppen 1-5 år, noe som er litt lavere enn  i befolkningen generelt. Det er spesielt de yngste barna som trekker dekningsgraden ned – 42 prosent av minoritetsspråklige ettåringer går i barnehage, mens andelen er 72 prosent blant ettåringer totalt i befolkningen.

Det er flere minoritetsspråklige barn i kommunale barnehager enn i private. Over 60 prosent av de minoritetsspråklige barna går i kommunale barnehager.

Figur 1.1 Dekningsgrad for minoritetsspråklige og totalt. 2012-16. Prosent.

figur-1-1-dekningsgrad-for-minoritetsspraklige-og-totalt-2012-16-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/SSB

1 av 3 minoritetsspråklige barn får tilbud om særskilt språkstimulering

15 300 minoritetsspråklige barn i barnehage får tilbud om særskilt språkstimulering. Dette er 33 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage.

I Buskerud, Sør-Trøndelag og Vestfold får over 50 prosent av de minoritetsspråklige barna tilbud om særskilt språkstimulering. I Oslo og Hordaland er andelen 18 prosent.