Tabell 6.2 Elever som opplever et ganske eller et svært sterkt prestasjonspress. 2015. Prosent.

Ungdomskole Videregående skole
Gutter Jenter Gutter Jenter
Krav/press om å gjøre det bedre på skolen 40 55 40 61
Krav/press om å arbeide mer med skolefagene 43 51 39 57
Krav/press fra venner om å se ut på en bestemt måte (f.eks. bli slankere) 6 13 5 18
Krav/press fra venner om å kle deg på en bestemt måte 5 8 5 11

Kilde: Skaalvik og Federici 2015