Tabell 6.1 15-årige elevers opplevelse av arbeidsro i naturfagstimene. 2015. Prosentandel som svarer de fleste eller alle naturfagstimene på de ulike påstandene.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD
Der er bråk og uro 25 34 38 32 31 33
Elevene begynner ikke å arbeide før lenge etter at timen har begynt 22 22 27 23 25 26
Læreren må vente lenge før elevene roer seg 22 22 29 27 28 29
Elevene hører ikke etter hva læreren sier 20 33 31 25 29 32
Elevene får ikke arbeidet ordentlig 18 19 19 16 21 22

Kilde: Kjærnsli og Rothagi 2016 (PISA)