Tabell 3.4 Gutar og jenter som gjekk vidare frå nivå 1 til nivå 2 i realfag*. 2016-17. Prosent.

Gutar Jenter
Fysikk 61 % 32 %
Informasjonsteknologi 71 % 49 %
Matematikk R 80 % 65 %
Geofag 85 % 89 %
Matematikk S 68 % 73 %
Biologi 70 % 76 %
Teknologi og forskingslære 21 % 28 %
Kjemi 55 % 74 %

Kjelde: Utdanningsdirektoratet