Tabell 3.3 Elevar og lærlingar fordelte på utdanningsprogram og trinn. 2016-17. Tal.

Vg1 Vg2 Vg3 Lærlingar*
Studiespesialisering (inkl. formgiving) 29 337 27 428 29 089
Påbygging til generell studiekompetanse 10 924
Idrettsfag 4 429 3 897 3 842
Kunst, design og arkitektur 1 105
Medium og kommunikasjon (ny ordn.) 2 886
Musikk, dans og drama 2 258 2 034 1 912
Bygg- og anleggsteknikk 4 445 3 439 8 627
Design og handverk 2 334 1 365 200 2 055
Elektrofag 5 012 4 444 1 010 7 978
Helse- og oppvekstfag 9 361 7 883 707 7 251
Medium og kommunikasjon (gml. ordn.)** 57 2 718 1 920 184
Naturbruk** 1 989 1 501 826 1 146
Restaurant- og matfag 2 151 1 498 2 253
Service og samferdsel 3 609 3 988 5 118
Teknikk og industriell produksjon 6 113 5 249 93 8 165

Kjelde: Utdanningsdirektoratet