Tabell 3.1 Elevar i vidaregåande opplæring. 2016-17. Tal.

Vg1 Vg2 Vg3 Sum
Studieførebuande utdanningsprogram 40 015 33 359 34 843 108 217
Påbygg etter yrkesfagleg Vg2 8 247 8 247
Påbygg etter oppnådd yrkeskompetanse 2 677 2 677
Yrkesfaglege utdanningsprogram* 35 071 32 085 4 756 71 912
Sum 75 086 65 444 50 523 191 053

Kjelde: Utdanningsdirektoratet