Tabell 2.1 Private grunnskolar. 2016. Tal.

Grunnlag for godkjenning friskolar Nye 2016 Totalt 2016
Anerkjend pedagogisk retning 11 110
Livssyn 4 85
Internasjonalt 1 14
Særskild tilrettelagd opplæring for funksjonshemma* 0 4
Dispansasjonsregel 1 2
Profilskole (toppidrett) 2 2
Utan særskild grunnlag** 0 12
Private skolar utan tilskot 0 9
Totalt antall privatskolar i Noreg 19 238
Norsk grunnskoleopplæring i utlandet 0 9
Totalt tal på privatskolar i Noreg og utlandet 19 247

Kjelde: Utdanningsdirektoratet