• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 1.3 Barnehager.
  • Last ned denne figuren som et bilde her.
  • Se alle figurer her.

Tabell 1.2 Barn på venteliste. 2014-2016. Antall.

Alder 0 år 1 år uten
rett til plass
1 år med
rett til plass
2 år 3 år 4 år 5 år Sum barn
2014 2 398 1 263 1 882 1 178 800 551 262 8 334
2015 3 883 1 420 2 017 1 300 854 581 356 10 411
2016 2 790 1 707* 1 189* 1 173 639 525 308 8 331

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)