• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 1.1 Barn i barnehagen.
  • Last ned denne figuren som et bilde her.
  • Se alle figurer her.

Tabell 1.1 Barn i barnehage. 2016. Prosent og antall.

Alder Dekningsgrad Antall barn
0 år 4,0 2 366
1 år 71,7 43 015
2 år 92,3 55 910
3 år 95,9 58 306
4 år 97,2 60 999
5 år 97,5 61 708
6 år 345
1-5 år 91,1 279 938
1-2 år 82,0 98 925
3-5 år 96,9 181 013
0-6 år 282 649

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/SSB