Figur 8.9 Overganger fra yrkesfaglig Vg2 til tredje opplæringsår. 2016. Prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå