Figur 8.8 Overganger til og gjennom videregående skole. 2016. Prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå