Figur 7.9 Sammenhengen mellom elevers selvtillit, motivasjon og prestasjoner.

Kilde: Bergem m.fl. (red.) 2016