*1=Svært sjelden eller aldri. 5= Svært ofte eller alltid