Flere tall

*Ikkje inkludert lærlingar, lærekandidatar og fagopplæring i skole.