*Kristendom, religion, livssyn og etikk
**Framandspråk, språkleg fordjuping eller arbeidslivsfag