• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 2.8 Kompetansen til lærarane.
  • Bruk -knappen oppe til høyre i figuren for å laste den ned.
  • Se alle figurer her.

* Figuren inkluderer berre grunnskolelærarar som har fått midlar gjennom Utdanningsdirektoratets ordning for å ta vidareutdanning. Lærarar kan også ta vidareutdanning utanfor denne ordninga. Det er derfor grunn til å tru at talet som tek vidareutdanning, totalt sett er høgare enn det desse tala viser.