• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 2.8 Kompetansen til lærarane.
  • Bruk -knappen oppe til høyre i figuren for å laste den ned.
  • Se alle figurer her.

*Berre lærarar som oppfyller tilsetjingskravet. Lærarar som underviser både på barne- og ungdomstrinnet, er registrerte på ungdomstrinnet.