• Denne figuren er presentert i følgende avsnitt: 1.2 Ansatte i barnehagen.
  • Bruk -knappen oppe til høyre i figuren for å laste den ned.
  • Se alle figurer her.

* I 2016 ble det innført nye utdanningskategorier for andre fagarbeidere og annen høyere utdanning. I 2016 blir også ansattes utdanningsnivå fordelt på årsverk, og ikke på antall ansatte som foregående år. På nasjonalt nivå har det liten betydning for tallene.