Utdanningsspeilet 2017

1 – Barnehage
2 – Fakta om grunnskolen
3 – Fakta om vidaregåande opplæring
4 – Økonomiressurser
5 – Læringsresultater
6 – Læring og trivsel
7 – Læring i realfag – resultater fra TIMSS og PISA
8 – Gjennomføring
Figuroversikt Referanser Les mer