Kapittel 8

Å lære å lære

Gode strategier for å lære er viktig for elevenes faglige resultater og utbytte. I dette kapittelet ser vi på hvordan norske lærere legger til rette for at elevene skal lære å lære, og hvordan elevene tar i bruk læringsstrategiene.

Å lære å lære er et aktuelt tema for deg som er opptatt av debatten om hva framtidens elever skal lære.

Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8