7.8 Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller i arbeid.

De nordligste fylkene har størst andel ungdommer i oppfølgingstjenesten

Totalt var 19 200 ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe per 15. juni 2015. Det utgjør 9 prosent av ungdommene med opplæringsrett i denne aldersgruppen. Andelen er høyest i Nordland og Østfold og lavest i Oslo og Sogn og Fjordane. Mønstrene gjenkjenner vi fra statistikken for gjennomføring for øvrig – ungdom som avbryter videregående opplæring, registreres hos oppfølgingstjenesten.

6 av 10 er i gang med videregående opplæring eller arbeid neste skoleår

Det viktigste målet på at oppfølgingstjenesten lykkes i sitt arbeid, er at ungdommer kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid etter at de har vært tilknyttet oppfølgingstjenesten. 59 prosent av ungdommene som var i oppfølgingstjenestens målgruppe per juni skoleåret 2013-14, var i gang med skole, lære eller arbeid høsten 2014. Andelen varierer fra 50 prosent i Aust-Agder til 64 prosent i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane.

Det er store variasjoner mellom fylkene i andelen ungdommer som er registrert i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad. I Sogn og Fjordane er andelen 25 prosent, mens den er 42 prosent i Hedmark.

Figur 7.19 Ungdom under 21 år med ungdomsrett som er i oppfølgingstjenesten, fordelt på fylke og år. Prosent. 2015.

figur-7-19-ungdom-under-21-ar-med-ungdomsrett-som-er-i-oppfolgingstjenesten-fordelt-pa-fylke-og-ar-prosent-2015

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Figur 7.20 Status det påfølgende skoleåret for ungdom tilmeldt oppfølgingstjenesten per juni 2014. Prosent.

figur-7-20-status-det-pafolgende-skolearet-for-ungdom-tilmeldt-oppfolgingstjenesten-per-juni-2014-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå