Kapittel 7

Gjennomføring

For at elever og lærlinger skal være forberedt og kvalifisert til arbeidsliv og videre studier, er det viktig at de fullfører videregående opplæring.

I dette kapittelet kan du lese at de fleste fullfører, men at det er store forskjeller mellom fylker, mellom studieforberedende og yrkesfag, og mellom de ulike yrkesprogrammene. Les også om årsaker til forskjeller i gjennomføring og hvordan det står til med sysselsettingen av nyutdannede fagarbeidere.

Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7