Kapittel 6

Læring og trivsel

For at elever og lærlinger skal lære, må de trives. Alle elever og lærlinger har rett til et godt læringsmiljø.

Det er mange faktorer som har betydning for trivsel og læring. I dette kapitlet ser vi nærmere på klassemiljø, vennskap, lærerrollen, psykisk helse, foreldresamarbeid, mobbing og negative handlinger.

Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6