Innledning

 

Vi måler elevenes læringsresultater for at eleven selv, foreldrene, skolen og lokale og nasjonale myndigheter skal vite i hvilken grad elevene oppnår ønsket kompetanse. Mål på læringsresultater bidrar også til informasjon om hvordan lokale og nasjonale tiltak virker. Faktorer som kjønn, foreldrenes utdanning og innvandringsbakgrunn har betydning for elevenes resultater. Likevel er det mye av variasjonen mellom elever som ikke kan knyttes til disse bakgrunnsvariablene.