Kapittel 5

Læringsresultater

Lykkes dagens skole med å gjøre elevene gode i fag og grunnleggende ferdigheter?

Det kan nasjonale prøver, eksamen og standpunktkarakterer fortelle oss mye om. I dette kapittelet presenterer vi de nyeste resultatene og vi ser nærmere på lokale forskjeller. Du kan også lese om hva som kjennetegner elever som presterer på høyt og lavt nivå.

Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5