Kapittel 4

Økonomiressurser

I 2015 brukte Norge 150 milliarder kroner på barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Vi bruker mer penger per elev enn de fleste land vi kan sammenligne oss med.

I dette kapittelet får du et innblikk i hva pengene går til. Du kan også lese om lokale forskjeller og hva som har størst innvirkning på utgiftsnivået.

Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4