Kapittel 3

Fakta om vidaregåande opplæring

92 prosent av alle 16-18-åringar deltek i vidaregåande opplæring.

I dette kapittelet får du vite kva for utdanningsprogram og programfag dei går på, og kor mange som får spesialundervisning. Du kan òg lese om kor mange søkjarar som får lærekontrakt, og i kva for fag.

Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3