Kapittel 2

Fakta om grunnskolen

Den tiårige grunnskolen er obligatorisk. I dag er det 624 000 barn ved offentlege og private grunnskolar i Noreg.

I dette kapittelet får du tal og fakta om mellom anna skolestruktur, fag- og timefordeling, spesialundervisning, lærartettleik og kompetansen til lærarane.

Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2