1.1 Barn i barnehage

I Norge går 90,4 prosent av barna i barnehagealder (1–5 år) i barnehage, noe som er en høy andel i internasjonal sammenheng. Totalt går 283 600 barn i barnehage.

På kommunenivå varierer dekningsgraden for barn i alderen 1-5 år fra 66 til 100 prosent. I over halvparten av kommunene går over 90 prosent av barna i barnehage. Ser vi på fylkene varierer dekningsgraden mellom 86 og 93 prosent. Oslo har lavest dekningsgrad på 86 prosent, mens Troms, Nord-Trøndelag og Hedmark ligger høyest med 93 prosent (figur 1.2).

94 prosent av barna har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene.

Tabell 1.1 Andel og antall barn som går i barnehage. Nasjonalt. 2015. Prosent og antall.

Alder Dekningsgrad Antall barn
0 år 3,7 2 201
1 år 69,7 41 895
2 år 91,5 55 363
3 år 95,7 59 775
4 år 96,6 61 036
5 år 97,3 62 972
6 år 366
1-5 år 90,4 281 041
1-2 år 80,7 97 258
3-5 år 96,5 183 783
0-6år 283 608

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/SSB

Figur 1.1 Dekningsgrad (andel barn som går i barnehage) for barn 1-5 år. 2004-2015. Prosent.

figur-1-1-dekningsgrad-andel-barn-som-gar-i-barnehage-for-barn-1-5-ar-2004-2015-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/SSB

Figur 1.2 Dekningsgrad for barn 1-5 år fordelt på fylker. 2015. Prosent.

figur-1-2-dekningsgrad-for-barn-1-5-ar-fordelt-pa-fylker-2015-prosent

Kilde BASIL/SSB

Minoritetsspråklige barn

Minoritetsspråklige barn er er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

8 av 10 minoritetsspråklige barn går i barnehage

Det var 43 450 minoritetsspråklige barn i barnehage i 2015. Det er 2200 flere enn i 2014, en økning på 5 prosent. Økningen har vært jevn for alle aldersgrupper. Dekningsgraden er omtrent uendret siden 2014 (figur 1.3), og økningen skyldes at det har blitt flere minoritetsspråklige barn i befolkningen.

Det er flere minoritetsspråklige barn i kommunale barnehager enn i private. Over 60 prosent av de minoritetsspråklige barna går i kommunale barnehager.

Figur 1.3 Dekningsgrad for minoritetsspråklige. 2011-15. Prosent.

figur-1-3-dekningsgrad-for-minoritetsspraklige-2011-15-prosent

Kilde: Utdanningsdirektoratet (BASIL)/SSB

Barnehagedeltagelse i 1990

I 1990 gikk 36 prosent av barn under skolepliktig alder i barnehage. Blant 1-2-åringer var andelen 15 prosent (Gulbrandsen 2007). Totalt gikk 135 000 barn i barnehage i 1990, det er under halvparten så mange som i 2015.