Kapittel 1

Barnehage

Barnehagen er en arena for lek og læring de aller fleste barn møter.
I Norge går 9 av 10 barn mellom 1 og 5 år i barnehage.

I dette kapittelet gir vi deg tall og forskning om barnehagene, barna og de som jobber der. Du kan blant annet lese om de ansattes utdanningsnivå og om språkarbeid og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1