Utdanningsspeilet 2016
presenterer tall og analyse av barnehager og
grunnopplæringen i Norge

Leder
Kapittel 1 – Barnehage
Kapittel 2 – Fakta om grunnskolen
Kapittel 3 – Fakta om vidaregåande opplæring
Kapittel 4 – Økonomiressurser
Kapittel 5 – Læringsresultater
Kapittel 6 – Læring og trivsel
Kapittel 7 – Gjennomføring
Kapittel 8 – Å lære å lære
Figuroversikt Referanser Les mer