Les mer

les-mer-ikoner-01

Se tidligere utgaver av Utdanningsspeilet på udir.no

les-mer-ikoner-02

I statistikknotatene presenterer vi statistikk og analyse om en aktuell problemstilling. Det kan være ­publisering av ny statistikk, eller en aktuell ­problemstilling belyst med tidligere publisert statistikk.

les-mer-ikoner-03

«Forskning viser…» er en artikkelserie fra Utdanningsdirektoratet som presenterer aktuell forskning på grunnskole, videregående opplæring og barnehager.

les-mer-ikoner-04

Årsrapporten gir deg et bilde av vårt bidrag til å skape en bedre barnehage og en bedre opplæring for barn, unge og voksne.

les-mer-ikoner-05

I Barnehagemagasinet kan du lese om hva direktoratet gjør for å støtte og utvikle barnehagen og styrke kompetansen til alle ansatte i barnehagen. La deg inspirere

les-mer-ikoner-05

Her kan du lese om hvilke ambisjoner Utdanningsdirektoratet har og tiltak vi gjennomfører for å styrke læreres og rektorers kompetanse.

les-mer-ikoner-06

Vetuva er et magasin for alle som jobber i ­barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om ­barnehager. Vi utgir magasinet for første gang i år.