Kapittel 8

Lærere og kompetanse

Hva kjennetegner de norske lærerne? I dette kapittelet tar vi utgangspunkt i to ferske studier som har gitt oss ny kunnskap om læreres kompetanse, undervisningspraksis og arbeidshverdag. Den ene studien er en kartlegging fra Statistisk sentralbyrå (SSB), den andre er en internasjonal undersøkelse om læringsmiljø og læreres arbeidsforhold (Teaching and Learning International Survey – TALIS).

I dette kapittelet får du en oversikt over lærernes utdanningsnivå, og hvor mange studiepoeng de har i fagene de underviser i. Vi ser dette i sammenheng med fremtidige krav til fordypning i undervisningsfag og behovet for, tilbudet av, og etterspørselen etter videreutdanning.

Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8
Infografikk kapittel 8