Kapittel 7

Gjennomføring

Et av hovedmålene med grunnopplæringen er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal fullføre videregående opplæring. I dette kapittelet kan du lese at de fleste fullfører, men at Norge likevel ligger et stykke bak gjennomsnittet for OECD-landene.

Kapittelet tar for seg årsaker til forskjeller i gjennomføring. Du får også vite mer om sysselsettingen av nyutdannede fagarbeidere, og hva vi vet om de som slutter i videregående opplæring.

Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7
Infografikk kapittel 7