6.5 Skoleledelse

Skolens ledelse og kulturen den formidler er viktig for et godt læringsmiljø (Berg, Nordahl & Aasen, 2014). En velfungerende skoleledelse har stor betydning for læreres motivasjon, deres innsatsvilje og forpliktelse til lærergjerningen (Lysø mfl. 2011, Leithwood, Patten og Jantzi 2010, Spillane m.fl. 2008).

Norske rektorer retter seg mer mot administrativt lederskap

TALIS-resultatene viser at norske rektorer er mer orientert i retning av administrativt enn faglig lederskap, og at de bruker mer tid på administrative oppgaver enn det skoleledere i sammenlignbare land gjør (figur 6.13). Dette resultatet er delvis bekreftet i andre studier (Seland m.fl. 2012). Evalueringen av rektorutdanningen konkluderer med at rektorer som har deltatt i en skolelederutdanning, har en sterkere undervisningsorientert ledelsesform (Hybertsen m.fl. 2014). I figur 6.13 representerer de tre nederste kategoriene kjennetegn ved undervisningsorientert ledelse.