Kapittel 6

Læringsmiljø

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser. Et godt læringsmiljø er viktig for elevenes trivsel og læringsutbytte.

Det er mange faktorer som påvirker læringsmiljøet. I dette kapittelet kan du blant annet lese om lærernes klasseledelse og vurderingspraksis. Vi presenterer også de nyeste tallene fra Elevundersøkelsen om mobbing, krenkelser og arbeidsro.

Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6
Infografikk kapittel 6