Kapittel 5

Læringsresultater

Lykkes vi med å lære elevene grunnleggende ferdigheter? Hva slags sluttkompetanse har de etter endt opplæring?

For å finne svar på dette tar vi utgangspunkt i de mest sentrale kildene vi har til informasjon om elevenes læringsresultater: nasjonale prøver, eksamenskarakterer, standpunktkarakterer og internasjonale studier. Vi ser på hvordan resultatene varierer mellom ulike grupper og over tid.

Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5
Infografikk kapittel 5