Kapittel 4

Økonomi- og personalressurser

Norge bruker til sammen 144 milliarder kroner på barnehage og grunnopplæring. Det tilsvarer 13 prosent av statsbudsjettet.

I dette kapittelet får du et innblikk i hvordan disse pengene brukes. Du får også en oversikt over tilstanden og utviklingen i personalressursene i barnehage og skole.

Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4
Infografikk kapittel 4