Kapittel 3

Fakta om vidaregåande opplæring

Den vidaregåande opplæringa bygger på grunnskulen, og skal kvalifisere elevane og lærlingane til arbeidsliv eller vidare studium. I Noreg er 92 prosent av alle 16-18-åringar i vidaregåande opplæring.

I dette kapittelet presenterer vi tal og fakta om skular, elevar og lærlingar. Du får blant anna vite kva for utdanningsprogram og programfag dei går på, kor mange som får spesialundervisning, og kor mange søkarar som får lærekontrakt. Til sist i kapittelet kan du lese om vaksne i vidaregåande opplæring.

Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3
Infografikk kapittel 3