Kapittel 2

Fakta om grunnskulen

Den tiårige grunnskulen er den delen av utdanningsløpet som er obligatorisk. For å ta gode avgjersler om grunnskulen, treng vi fakta og kunnskap om tilstanden.

I dette kapittelet presenterer vi ei oversikt over elevtalet, skulestrukturen og fag- og timefordelinga. Du finn òg informasjon om kor mange elevar som får tilpassa opplæring og spesialundervisning. Til sist i kapittelet kan du lese om vaksne i grunnopplæringa.

Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2
Infografikk kapittel 2