1.10 Kostnader og pris

Foreldrebetalingen har økt

Fra januar 2014 til januar 2015 økte foreldrebetalingen med 2,9 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2014). Tallene inkluderer både ordinær foreldrebetaling, kostpenger og andre ekstrakostnader som skal dekke utflukter og lignende. Økningen var størst for private barnehager. Blant fylkene var økningen størst i Rogaland og i agderfylkene.

Noe av grunnen til økningen i foreldrebetalingen er at maksprisen gikk opp fra 2405 til 2480 kroner i måneden i denne perioden.

Store variasjoner i hva foreldre betaler i kostpenger

Kostpengene avspeiler mattilbudet barnehagene har, og dette varierer mye mellom barnehager. Kostpengene varierer mellom 0 og 950 kroner. Utdanningsdirektoratet har ingen oversikt over hvilken type eller hvor mange måltider som blir servert i barnehagen.

Det er litt høyere kostpenger i private barnehager enn i kommunale barnehager. Private barnehager tar i gjennomsnitt 273 kroner i kostpenger per måned, mens de kommunale barnehagene i snitt tar 232 kroner. Det vanligste er å ta 300 kroner i kostpenger, dette gjelder både kommunale og private barnehager.

10 prosent av barnehagene har kostpenger under 110 kroner, mens 10 prosent av barnehagene har over 375 kroner i månedlige kostpenger.

Til sammen betalte foreldre nær 1 milliard kroner i kostpenger i 2014.

Nesten alle barnehager har foreldrebetaling som tilsvarer maksprisen

5092 barnehager har foreldrebetaling som tilsvarer maksprisen. 66 barnehager har foreldrebetaling som ligger over maksprisen, mens 315 barnehager har foreldrebetaling som er lavere. Antall barnehager som har ligget over maksprisen har vært synkende siden 2010. Da var det 100 barnehager som lå over. 56 av barnehagene som har lavere foreldrebetaling enn maksprisen er familiebarnehager.

I 2014 er det dobbelt så mange barnehager som ligger under fastsatt makspris sammenlignet med i 2013.