Kapittel 1

Barnehage

Barnehagen er den første læringsarenaen i et langt utdanningsløp og skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehagen.

I dette kapittelet tar vi deg gjennom tall og fakta om barnehagene, barna og de ansatte. I tillegg kan du lese om status og utvikling i de ansattes kompetanse, og hvilke tema- og fagområder styrerne rapporter at barnehagene arbeider mest med.

Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1
Infografikk kapittel 1