Utdanningsspeilet presenterer tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge

Ilustrasjon Utdanningsspeilet presenterer tall og analyse av barnehager og grunnopplæringen i Norge
Leder
Kapittel 1 – Barnehage
Kapittel 2 – Fakta om grunnskulen
Kapittel 3 – Fakta om vidaregåande opplæring
Kapittel 4 – Økonomi- og personalressurser
Kapittel 5 – Læringsresultater
Kapittel 6 – Læringsmiljø
Kapittel 7 – Gjennomføring
Kapittel 8 – Lærere og kompetanse
Figuroversikt Referanser Les mer