Kapittel 7

Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Norge bruker store ressurser på spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det har lenge vært et politisk mål om å forbedre den tilpassede opplæringen i skolen. Hensikten er at alle elever skal få et bedre læringsutbytte, og at færre dermed har behov for spesialundervisning.

I dette kapitlet presenterer vi først tall om barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Videre ser vi på statistikk og forskning om omfang og organisering av spesialundervisningen i grunnskolen og videregående opplæring.