6.5 Liten økning i antall nye lærlinger

Omtrent én av tre ungdommer som søker læreplass, får ikke lærekontrakt (Utdanningsdirektoratet 2013). For å øke gjennomføringen i yrkesfag er det derfor viktig å øke tilgangen på nye læreplasser. Våren 2012 skrev de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, Kunnskapsdepartementet og Fornyings- og administrasjons­departementet under en avtale med målsetting om å øke antallet læreplasser. Hovedmålet i avtalen, som kalles samfunnskontrakten for flere læreplasser, er at antall nye lærlinger skal øke med 20 prosent fra utgangen av 2011 til 2015. I perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011 startet 18 300 lærlinger læretiden sin. To år senere har antallet økt til 18 700. Dette er en økning på 2 prosent. For å nå målet om 20 prosents økning må det i 2015 være mer enn 3000 flere nye lærlinger enn i 2013.

Figur 6.12 Nye lærekontrakter per 1. oktober 2008–2013. Antall.

Kilde: Utdanningsdirektoratet