6.4 Nesten alle begynner i videregående opp­læring, men mange tar omveier

De aller fleste elevene som går ut av grunnskolen, begynner direkte i videregående opplæring. Nær 98 prosent av 16-åringene som avsluttet grunnskolen våren 2012, var i videregående opplæring 1. oktober samme år.

De aller fleste, 84 prosent, som begynner på Vg1, fortsetter på Vg2 året etter. Denne andelen har økt de siste årene, men gikk noe ned fra 2011 til 2012. 7 prosent tar samme eller et annet utdanningsprogram på Vg1 på nytt, mens 9 prosent ikke er registrert i videregående opplæring.

Etter Vg2 fortsetter 81 prosent på Vg3 eller i lære. Dette er omtrent som tidligere år. 5 prosent tar Vg1 eller Vg2 på nytt, mens 14 prosent ikke er registrert i videregående opplæring. De fleste av dem som ikke er registrert i videregående opplæring etter Vg2, har gått på yrkesfag, noe om viser viktigheten av tilgang til læreplasser. Overgangen til læreplass ser vi nærmere på nedenfor.

68 prosent av elevene på Vg3 består eller har overgang til lære, noe som er en lavere andel enn i 2011. Av dem som ikke består, eller fortsetter på et høyere trinn, er 5 prosent registrert i videregående opplæring året etter, mens 28 prosent ikke er det.

Figur 6.10 gir mer detaljert informasjon om hvordan ungdommene beveget seg gjennom utdanningssystemet mellom skoleåret 2011/12 og 2012/13, og viser hvor i utdanningsløpet hovedutfordringene ligger.

Figur 6.10 Overganger til og gjennom videregående skole. 2012. Prosent.

figur-6.10

Yrkesfagelever slutter i overgangen til læreplass

Én av fire yrkesfagelever på Vg2 var ikke registrert i videregående opplæring året etter, mens dette gjaldt 4 prosent av elevene i studieforberedende (figur 6.11). Dette gjør at det er spesielt interessant å følge overgangen fra Vg2 yrkesfag til Vg3 og læreplass.

Kun én av tre elever begynte på opplæring i bedrift året etter at de gikk på yrkesfaglig Vg2. Totalt er det bare 46 prosent som fortsetter på et løp innenfor yrkesfags­strukturen, enten direkte i lære, på yrkesfaglig Vg3 eller på løp innen yrkesfag som gir studiekompetanse (medier og kommunikasjon og naturbruk). Vi kan med andre ord si at under halvparten av elevene fortsetter i et yrkesfaglig løp som de har gått på i to år.

21 prosent av elevene som gikk i yrkesfaglig Vg2, fortsetter på påbygging til generell studiekompetanse. Selv om påbygg ikke er et yrkesfag, er det mange elever som har planlagt et slikt løp (Markussen og Gloppen 2012).

Figur 6.11 Overganger fra yrkesfaglig Vg2 til tredje opplæringsår. 2012. Prosent.

Kilde: SSB