Kapittel 6

Gjennomføring i videregående opplæring

Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som kan verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet.

Dette kapitlet handler i hovedsak om gjennomføring av videregående opplæring. Det viser hvor mange som fullfører og består i løpet av en bestemt tidsperiode, hvor mange som går videre fra et nivå til et annet, og hvor mange som ikke gjør disse overgangene. Vi ser også på hvordan det går med nyutdannede fagarbeidere i arbeidslivet, og på hva vi vet om dem som slutter i videregående opplæring.